Zasady obowiazujące w umowie

umowa agencyjnaumowa agencyjna

Jeśli zdecydujemy się zlecić komuś zawieranie kontraktów i płacić mu za to wynagrodzenie to warto, żeby została między nami umowa agencyjna. Decydując się na jej podpisanie osoba, której zlecamy usługi może pośredniczyć i asystować lub działać jako pełnomocnik. Jednak w każdym przypadku takie porozumienie zostaje zawarte na rzecz osoby zlecającej. A zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego musi zostać wyznaczony termin rozwiązania umowy z okresem wypowiedzenia równym dla każdej ze stron zawartego porozumienia.

Rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione. © 2019